REFERENCE

Detaljan pregled sa stručnim nalazom i mišljenjem o stanju konstrukcije

Izvršili smo detaljne preglede i izradili stručna mišljenja za 90+ stambenih zgrada u Zagrebu, a sve nakon potresa 22.03.2020.

Projekti popravaka

Elaborati i projekti popravaka nekonstruktivnih i konstruktivnih dijelova zgrade

San-Biro d.o.o.

Sachsova 6, 10000 Zagreb
Ured: Antuna Jakića 5, 10000 Zagreb

+385 91 5212878
sanbiro@sanbiro.hr

Powered by San-Biro d.o.o.