USLUGE

01

Detaljan pregled građevine

Pregled građevine od podruma do krova od strane statičara
Ulazak u svaki prostor
Provjera dostupne dokumentacije
Pregled svih nosivih konstruktivnih elemenata
Izrada foto dokumentacije
Mjerenje pukotina
Brzo informiranje stanara o stanju građevine

Detaljan pregled zgrade

02

Nalaz i mišljenje

Pismeni opis stanja svih konstruktivnih i nekonstruktivnih elemenata
Analizu statičkog sustava
Zaključak o stanju i uporabljivosti građevine
Preporuke za daljnje postupanje
Tabelarni prikaz oštećenja sa ocjenom

Nalaz i mišljenje

03

Elaborat ocjene postojećeg stanja konstrukcije

Detaljan pregled zgrade
Izrada projekta izvedenog stanja
Analiza mehaničke otpornosti i stabilnosti
Elaborat

Elaborat ocjene postojećeg stanja

04

Elaborat popravka nekonstrukcijskog elementa

Sanacija zabata
Sanacija krovišta

Elaborat popravka

05

Glavni projekt dimnjaka

Građevinski projekt dimnjaka
Strojarski projekt dimnjaka

Projekt dimnjaka

06

Projekti popravaka

Projekti popravaka (prije donošenja Zakona o obnovi)
Projekti popravaka stubišta

Projekt popravaka

07

Projekti obnove

Građevinski projekt - projekt popravaka građevinske konstrukcije
Građevinski projekt - projekt pojačanja građevinske konstrukcije

Projekt obnove

08

Stručni nadzor

Stručni nadzor nad izvođenjem radova
Pregled građevinske knjige i okončani obračun
Završno izvješće o izvedenim radovima

Stručni nadzor

San-Biro d.o.o.

Sachsova 6, 10000 Zagreb
Ured: Antuna Jakića 5, 10000 Zagreb

+385 91 5212878
sanbiro@sanbiro.hr

Powered by San-Biro d.o.o.